T2. Th10 2nd, 2023
NBA

““Trao Đổi Với Tâm Hồn Của Bạn”: Vợ của Dwyane Wade, Gabrielle, Thể Hiện Niềm Tin Mạnh Mẽ”

Gabrielle Union has achieved rare milestones throughout her career. She has starred in numerous television shows and iconic films such as Love & Basketball and Bad Boys II. Union was already a familiar name before she met her future husband, Dwyane Wade, in 2007. Her acting work has inspired many individuals pursuing a career in the film industry. His influence on the public has also garnered attention for his unapologetic attitude, marking his strong-willed character. Challenging the notion of “not caring about what others think,” Union values her own self-worth. She is not concerned with other people’s opinions. In an interview with Jasmine Fox-Sulieman, a fashion editor at WHO WHAT WEAR, she revealed her thoughts on the identity of a woman with self-value. According to her, she is not someone to be “under the thumb” or “in the alley,” and for those who adhere to this approach, she has “no fu *** to give.” These attitudes have helped her survive in what she calls the “dangerous” world of fashion. She is not someone who aims to please everyone around her. She declares, “You will never achieve that. If that’s your goal, you will lose yourself. You will trade your soul every day trying to make people like you, and the people who will like you the most are the ones who have invested in the erosion of your soul.” These reactions and the use of innuendos form the basis of his story. In an interview with USA Today, he says, “The truth is disappearing. Whoever comes to the microphone will set the tide. You’re like, ‘They say I have six toes, I can show you I have five toes.’ They’re like, ‘He said it’s six o’clock so don’t try to hide the nubby.’ Examples like these showcase how well he handles different forms of dialogue. It also demonstrates his extensive knowledge of the entertainment industry and media narratives. Gabrielle’s education has led her to her current trajectory. Union credits her parents for shaping her personality. Her mother, a social worker, encouraged her to become a “strong and independent woman.” Her mother was close to reality, and she made her daughter reflect on social issues from a young age. This is reiterated in his unapologetic stance on social justice issues. On the other hand, his father was a military sergeant and instilled discipline in him. He demanded that she be organized and result-oriented; he still craves things that are neat and works hard in all aspects of life. His journey has also been shaken by uncertainty and mistakes. Her stepmother experience made her question the aforementioned values, and she has overcome some difficult terrain.

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp, Gabrielle Union đã đạt được những cột mốc quan trọng hiếm có. Anh ấy đã đóng vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình cũng như các tác phẩm kinh điển đình đám như Love & Basketball và Bad Boys II. Cô ấy đã là một cái tên quen thuộc trước khi gặp người chồng tương lai của mình, Dwyane Wade, vào năm 2007. Công việc diễn viên của cô ấy đã truyền cảm hứng cho nhiều cá nhân theo đuổi sự nghiệp điện ảnh. Ảnh hưởng của anh ấy đối với dư luận cũng gây được tiếng vang vì thái độ không nao núng, đánh dấu tính cách của anh ấy.

Điều tra ý kiến ​​​​”không biết xấu hổ” này, Liên minh có ý chí mạnh mẽ nói về phẩm giá của chính mình.

Gabrielle Union không quan tâm người khác nghĩ gì về mình

Nhân vật điện ảnh đã tiết lộ suy nghĩ của cô ấy về danh tính của một người phụ nữ có nhiều giá trị bản thân đối với biên tập viên Jasmine Fox-Sulieman của WHO WHAT WEAR. Theo anh, anh không phải là người “ở dưới ngón tay cái” hoặc “ở trong ngõ“, và đối với những người tuân theo phương pháp này, anh ta có”không có fu *** để cung cấp cho”. Những thái độ này đã giúp anh tồn tại trong cái mà anh gọi là “thế giới nguy hiểm” thời trang.

Anh ấy không phải là người muốn làm hài lòng tất cả mọi người xung quanh. Ông tuyên bố, “Ybạn sẽ không bao giờ đạt được điều đó. Nếu đó là mục tiêu của bạn, bạn sẽ đánh mất chính mình. Bạn sẽ đánh đổi bằng linh hồn của mình mỗi ngày để cố gắng khiến mọi người thích bạn, và những người sẽ thích bạn nhiều như bạn là những người đã đầu tư vào sự xói mòn tâm hồn của bạn. Những phản ứng như vậy và việc sử dụng phép ẩn dụ là cơ sở cho câu chuyện của anh ấy.

Trong một cuộc phỏng vấn với USA Today, anh ấy nói, “Sự thật đang biến mất. Ai đến trước micrô sẽ thiết lập làn sóng thủy triều. Bạn giống như, ‘Họ nói rằng tôi có sáu ngón chân, tôi có thể cho bạn thấy tôi có năm ngón chân. Họ giống như ‘Anh ấy nói là sáu giờ nên đừng cố giấu nubby’. Các ví dụ về loại này cho thấy anh ấy hoàn thiện như thế nào trong việc xử lý các dạng hội thoại khác nhau. Nó cũng chứng tỏ kiến ​​thức sâu rộng của anh ấy về ngành công nghiệp giải trí và các câu chuyện truyền thông.

Sự giáo dục của Gabrielle đã dẫn cô đến quỹ đạo hiện tại của mình

Union ghi công cha mẹ cô ấy trong việc hình thành tính cách của cô ấy. Mẹ cô, một nhân viên xã hội, đã khuyến khích cô trở thành một “người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập”. Mẹ cô là người gần gũi với thực tế, và cô đã khiến con gái mình suy ngẫm về các vấn đề xã hội khi còn nhỏ. Điều này được lặp lại trong lập trường không hối lỗi của anh ấy về các vấn đề công bằng xã hội.

Mặt khác, cha anh là một trung sĩ quân đội và đã truyền cho anh tính kỷ luật. Anh ấy yêu cầu cô ấy phải có tổ chức và kết quả là; anh ấy vẫn nghiện những thứ ngăn nắp và làm việc chăm chỉ trong mọi mặt của cuộc sống.

Hành trình của anh ấy cũng bị rung chuyển bởi sự không chắc chắn và sai lầm. Kinh nghiệm làm mẹ kế của cô ấy đã khiến cô ấy đặt câu hỏi về những giá trị nói trên và cô ấy đã vượt qua một số địa hình khó khăn.

ĐỌC THÊM: Nỗi sợ hãi của con gái Zaya tát Dwyane Wade với thực tế tàn bạo Kiểm tra kỹ năng làm cha mẹ của anh ấy

Bạn nghĩ gì về nhận xét của anh ấy về việc không quan tâm đến việc làm hài lòng tất cả mọi người? Hãy chia sẻ ý kiến ​​của mình trong ô bình luận ở bên dưới.

Xem câu chuyện này: Con trai của LeBron James, Bronny với anh trai 16 tuổi Bryce chấp thuận bài đăng kỳ nghỉ mới nhất của bạn gái tin đồn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *