T4. Th11 29th, 2023

Cuộc Trò Chuyện Cuối Cùng Đầy Cảm Xúc Giữa Technoblade và Tommyinnit Gây Xúc Động Cho Người Hâm Mộ

Technoblade, also known as Alexander, was a 23-year-old American YouTuber and Minecraft content creator who tragically passed away a year ago. He gained fame through his Minecraft videos, live streams, and active participation in the Dream SMP. His main YouTube channel was registered in 2013 and he was known for playing Minecraft, particularly on the popular Hypixel minigame server. He shared a close friendship with Minecraft friends like Tommy, Dream, and many others.

Recently, a year after Technoblade’s death, the final exchange of texts between Technoblade and Tommyinnit was released, leaving fans emotional and teary-eyed. Tommyinnit, a young Minecraft sensation, had the honor of being one of the last people to talk to the content creator before his passing.

The heartbreaking news of Technoblade’s death was publicly announced by his family in a video titled “So Long, Nerds,” uploaded to Techno’s YouTube channel on June 30th. The video featured a eulogy delivered by Technoblade’s father, who introduced himself and tearfully shared his son’s final wishes.

After Technoblade’s death, members of the Dream SMP, a multiplayer survival server in Minecraft, announced their departure and expressed their respect. Recently, private direct messages (DMs) between Tommy, Wilbur, and Technoblade have surfaced online, revealing another sorrowful revelation. We share some below.

This DM showcases the conversation between Tommy, Wilbur, and Technoblade as they prepared for his final miscellaneous tasks. This message serves as a poignant reminder of the shared relationship between these Minecraft legends and the emotional pain of losing friends and fellow content creators.

The late Minecraft YouTuber Technoblade’s father shares emotional songs in his video “so long nerds.”

Heartbroken fans also expressed their emotions in the comment section. Many were deeply affected by the fact that Phil and Wilbur kept this information from Tommy at Vidcon, intensifying the negative impact of the revelation. Another fan commented on the heartbreak of realizing that Tommy’s last interaction with Technoblade may have occurred just a few days before his passing.

The production of this final text exchange between Tommyinnit and Technoblade serves as a profound reminder of the profound impact Technoblade had on the Minecraft community and the friendships formed within it.

Tin bi thảm ập đến Minecraft cộng đồng một năm trước với cái chết của Alexander, được gọi là Technoblade, ở tuổi 23. TechnobladeYouTuber người Mỹ và người sáng tạo nội dung Minecraft, đã nổi tiếng nhờ các video Minecraft, phát trực tiếp và tham gia tích cực vào Dream SMP.

Kênh YouTube chính của anh ấy đã được đăng ký vào năm 2013 và anh ấy được biết đến với trò chơi Minecraft, đặc biệt là trên máy chủ minigame nổi tiếng Hypixel. Anh ấy chia sẻ tình bạn thân thiết với những người bạn Minecraft như Tommy, Dream và nhiều người khác.

Văn bản của Technoblade và TommyInnit đã khiến internet rơi nước mắt

Gần đây, một năm sau cái chết của Technoblade, văn bản trao đổi cuối cùng giữa Technoblade và Tommyinnit đã được công bố, khiến người hâm mộ xúc động và rơi nước mắt. Tommyinnit, cảm giác Minecraft trẻ tuổi, có vinh dự là một trong những người cuối cùng nói chuyện với người sáng tạo nội dung đã qua đời.

Tin tức đau lòng về cái chết của Technoblade đã được gia đình anh thông báo công khai trong một video có tiêu đề “So Long, Nerds”, được tải lên kênh YouTube của Techno vào ngày 30 tháng 6. Đoạn video dưới dạng một bài điếu văn do cha của Technoblade trình bày, người đã giới thiệu bản thân và trong khi khóc. chia sẻ tâm nguyện cuối cùng của con trai mình.

Sau cái chết của Technoblade, các thành viên của Dream SMP, một máy chủ nhiều người chơi sinh tồn trong Minecraft, đã tuyên bố chia tay và bày tỏ lòng kính trọng. Gần đây, các tin nhắn trực tiếp (DM) riêng tư giữa Tommy, Wilbur và Technoblade xuất hiện trực tuyến, mang đến một tiết lộ đáng buồn khác. Chúng tôi chia sẻ một số dưới đây.

DM này giới thiệu cuộc trò chuyện giữa Tommy, Wilbur và Technoblade khi họ chuẩn bị cho công việc lặt vặt cuối cùng của anh ấy. Thông điệp này như một lời nhắc nhở sâu sắc về mối quan hệ được chia sẻ giữa những huyền thoại Minecraft này và nỗi đau mất mát về mặt cảm xúc khi mất bạn bè và những người sáng tạo nội dung đồng nghiệp.

Người cha quá cố của Minecraft YouTuber Technoblade chia sẻ những bài hát đầy cảm xúc trong video “so long nerds” của anh ấy

Những người hâm mộ đau lòng cũng bày tỏ cảm xúc của họ trong phần bình luận. Nhiều người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi thực tế là Phil và Wilbur đã giữ thông tin này với Tommy trong Vidcon, làm tăng tác động tiêu cực của tiết lộ. Một người hâm mộ khác nhận xét về sự đau lòng khi nhận ra rằng lần tương tác cuối cùng của Tommy với Technoblade có thể xảy ra chỉ vài ngày trước khi anh qua đời.

Việc sản xuất văn bản cuối cùng này giữa Tommyinnit và Technoblade đóng vai trò như một lời nhắc nhở sâu sắc về tác động sâu sắc mà Technoblade đã gây ra đối với cộng đồng Minecraft và tình bạn được hình thành trong đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *